Ny sida 0

CV i kort version

Karin Lipkin-Forsén

Bor i Närpes

Konststudier
-Olika konstkurser vid Svenska Österbottens Folkhögskola-Folkakademis konstlinje
-Utbildning i konstgrafik 1996-97, Konstindustriella högskolans kurser
-Bildkonstfakulteten vid Hertzen-universitetet i St Petersburg, Ryssland juli 2001
-Olje- och akvarellmålning under ledning av Hertzen-universitetets konstprofessorer i
  olika perioder 2002 och 2003 
-Gerlesborgsskolan, Sverige 2005 Grafik utan lösningsmedel och Motiv och uttryck i
  akvarellmåleri

Utställningar
- Flera separata utställningar i Närpes, Kristinestad och Vasa
- Separat utställning i St Petersburg på Ryska konstnärsförbundets grafiska avdelning i
   februari-mars 2003
- Separat utställning Galleria Leonardo, Tammerfors 12.1-7.2.2007
- Deltagit i Vasa konstgrafikers års- och sommarutställningar sedan 1997 i Vasa, 
   Seinäjoki, Kristinestad, Lappo, Närpes, Karleby, Jyväskylä, Korsholm och Nykarleby
- Deltagit i ex libris-utställningar i Alavo och Nykarleby 2002, i Vasa 2004
- Separat utställning 1-5.8.2005 i Kaskö i samband med Wegelius-institutets konsert
   "Musik i bilder"
- December 2005 godkänd med fyra arbeten till Internationell akvarellbiennal i St Peters-
   burg
- Galleria Rohto, Kauhajoki "Sydösterbottnisk konst"  5-26.2.2006
- Vasa Konstgrafikers utställning "Abstrakt konst och grafikens nya metoder"
   1.8-21.8.2006 i Vasa stadsbibiliotek
- "Österbottnisk konst 2006" i Seinäjoki Konsthall 5.11-17.12.2006, Österbottens  
   konstnärsförbund
- "Nordiskt konstmöte" i Ronneby, Sverige på inbjudan av Konstnärernas  Riksorgani-
   sation 9.6-12.8.2007 tillsammans med Iréne Viberg, William R. Glad, Bardur Jakups-

   son och Gudmundur Armann Sigurjonsson
- "Nordiskt konstmöte" i Mandal, Norge på inbjudan av Mandal konstförening  
   15.6-17.8.2008 tillsammans med Iréne Viberg, William R. Glad, Bardur Jakupsson
   och Gudmundur Armann Sigurjonsson
- Seinäjoki Konsthall  2-30.8.2008, Österbottens konstnärsförbund
- "Skiftande landskap" Stundars 25.6-15.8.2011, inbjuden av ProArtibus
- Galleri G18, Helsingfors 20.9-7.10.2011
- Vasa konstnärsgilles utställning "Still Leben" i Vasa konsthall 30.6-9.8.2012
- Vasa konstgrafiker och Seinäjoen taidegraafikot, utst. "78 km" i Seinäjoki konsthall
   12.1-10.2.2013
- deltog på inbjudan av Nordiska Akvarellsällskapet i International Watercolour
  Exhibition i Córdoba, Spanien 9.10-2.11.2014
- Galleri Fogga, Helsingfors 2-21.1.2016

Medlemskap
- Vasa konstgrafiker rf
- Närpes konstklubb rf
- Nordiska akvarellsällskapet

Övrigt
- Ordförande i Närpes konstklubb 1990-98
- Ordförande i arbetsgrupp för konstutställningar i Närpes stadsbibliotek 1996-
- Timlärare vid SÖFF:s konstlinje 1997-
- Hållit grafikkurser i Närpes medborgarinstituts regi i min ateljé 2002-2004
- Undervisat vid Hertzen-universitetets konstfakultet i St Petersburg februari 2003
- Monument/vägvisare till Närpes vänorter på Närpes torg  på initiativ av föreningen 
   Norden och Närpes stad, avtäckning 28.6.2008
- Gjort ett flertal illustrationer, bl.a. åt Bokförlaget Scriptum, Närpes hembygdsförening 
  och pärmbilder för Frank Mangs-centers böcker
- har 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014deltagit i Svenska kulturfondens
  Konstrundan
- deltar varje sommar i målarträffar med nordisk konstnärsgrupp, sommaren 2012 hölls
   träffen på Öland i Sverige och 2013 på Ryvarden fyr i Norge-
- deltog på inbjudan av Nordiska Akvarellsällskapet i International Watercolour
  Exhibition i Córdoba, Spanien 9.10-2.11.2014

Mina verk finns bl.a. hos Närpes stad, Mosebacke skola och gymnasiet i Närpes, Kaskö stad, Närpes hälsovårdscentral, Ryska konstnärsförbundet i St Petersburg, Röda korsets avdelning i Österbotten, Svenska Österbottens kulturfond, olika företag och privata köpare.

Bidrag har jag  fått från Svenska Österbottens kulturfond och Svenska kulturfonden.
År 2006 Svenska Österbottens Kulturfonds pris  för bred konstnärlig verksamhet.
År 2012 konststipendium H&W Grönqvists stiftelse.